ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GP PLAST

Πλαστικά Είδη

Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 25
Ταύρος, Αθήνα, Τ.Κ. 177 78
Τηλ.: 210 3473955
Fax: 210 3424494
Email: info@gpplast.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Γρηγόριος Παλιατσός

ΑΡΧΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GP PLAST, Πλαστικά Είδη, Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 25, Ταύρος, Αθήνα, Τ.Κ. 177 78, Τηλ.: 210 3473955, Fax: 210 3424494, Email: info@gpplast.gr